Startsida

  »Föreningen    
  Bakgrund och medlemmar


  
»Kalendarium

  Övningar och uppträdanden

  
»Uppteckningar
  Om spelmän och låtar

  » Kontakta oss
  Adresser och telefonnummer


  »Medlemssidor
  Inloggning för medlemmar

Anders Olof Sjökvist (1821-1883)
Lars Petter Sjökvist (1816-1882)

Smedby, Medåkers socken

Bröderna Sjökvist spelade klarinett respektive fiol och var enligt Kalle Fjärsman de styvaste spelmännen i trakten. Anders Olofs välskrivna notbok finns bevarad där bl a poloneserna eller slängpolskorna har en framträdande roll. Här finns också modernare låttyper och en del egna kompositioner. Slängpolskorna representerar dansmusiken på 1700-talet och tidigt 1800-tal. Sjökvist kopplade ihop den gamla och nya tiden med Kalle Fjärsman som en av efterföljarna i Medåker.


Tillbaka