Startsida

  » Föreningen    
  Bakgrund och medlemmar


  
» Kalendarium

  Övningar och uppträdanden

  
» Uppteckningar
  Om spelmän och låtar

  » Kontakta oss
  Adresser och telefonnummer


  » Medlemssidor
  Inloggning för medlemmar

Johan Karlsson "Bejby-Janne/Bejby-Johan" (1864-1940)
Bejby, Medåkers socken

Föddes i Bejby, Medåkers socken och flyttade sedan till Fettsta, Bro socken.Yngst av en syskonskara på tio barn kom Johan tidigt i kontakt med en avdankad musikfanjunkare, som vandrade runt i trakten. Tillsammans med brodern August tillverkade han en klarinett som han sedan lärde sig att spela på. Klarinetten finns på Abrahamsgården i Medåker.

Bejby-Janne var en mycket skicklig spelman, kompositör och notskrivare och hans notsamling finns bevarad. Samlingen innehåller många olika typer av dansmusik bl a den populära schottisvarianten "Patri Katt" eller "Spader katt". Här finns också många av Kalle Fjärsmans låtar noterade. Bejby-Janne försörjde sig som skomakare.

Med Bejby-Janne och Kalle Fjärsman kom den nya tidens dansmusik till våra trakter. Moderna polskor, polkor, mazurka, schottis, vals och hambo blev populära. Båda dessa spelmän komponerade också flitigt. I deras notböcker ser man också betydelsen av radio och skivinspelningar där moderna slagdängor blandas med eget material.
Under den här tiden blev det också populärt att spela ihop i danskapell. Framförallt i Himmeta har det funnits olika konstellationer av spelmän som anlitas för danserna. I dessa  danskapell fanns förstås fioler men också dragspel, klarinett och senare fick också gitarren stor betydelse som kompinstrument.


Tillbaka