Startsida

  » Föreningen    
  Bakgrund och medlemmar


  
» Kalendarium

  Övningar och uppträdanden

  
» Uppteckningar
  Om spelmän och låtar

  » Kontakta oss
  Adresser och telefonnummer


  » Medlemssidor
  Inloggning för medlemmar

C-E Petterson
Himmeta

Född i Himmeta flyttade sedan till Köping. Det finns nästa inga uppgifter om denna spelman. Uppteckningarna av hans låtar är gjorda av folkskolläraren Olof Veirulf, 1931. Veirulf anger att Petterson var smed född i Himmeta och att han i 75-årsåldern dog i Köping. Veirulf hade lärt sig låtarna av Petterson som liten grabb, troligen i början av 1900-talet.

Låtarna som upptecknats är en blandning med mest äldre polskor, flera tekniskt krävande vilket tyder på att han var duktig att spela. Vissa av låtarna återfinns i andra äldre notböcker men vad man vet hade han ingen kontakt med de samtidiga spelmännen i trakten. Kanske är C-E Petterson Köpings ende kända spelman från äldre tid.


Tillbaka