Startsida

  »Föreningen    
  Bakgrund och medlemmar


  
»Kalendarium

  Övningar och uppträdanden

  
»Uppteckningar
  Om spelmän och låtar

  » Kontakta oss
  Adresser och telefonnummer


  »Medlemssidor
  Inloggning för medlemmar

Karl Pettersson "Kalle Fjärsman" (1860-1938)
Ekeby, Medåkers socken

Kalle Fjärsman får anses vara tidsperiodens okrönte spelkung i Medåker och Himmeta. Han började utan föräldrarnas vetskap i tidig ålder att lära sig fiolspel på en fiol avsedd för hans äldre bror. När gubbarna "tog supen" spelade han upp några låtar och fick därefter överta fiolen från brodern. Han kom sedan i lära hos bröderna Sjökvist. Kalle gick några år på läroverket I Arboga och fick sedan erbjudandet att bli fjärdingsman och därav kommer smeknamnet. Efter detta uppdrag arrenderade Fjärsman en gård i Ekeby där 6 barn uppfostrades. Enligt tillgängliga uppgifter så var han ingen vidare bonde. Tack vare hustrun klarades ändå jordbruket upp. Musiken var hans stora intresse och han spelade med många spelmän i trakten på kalas och olika tillställningar. Han blev med tiden stor och tung, kanske därför att spelmännen inte alltid erhöll kontanta gager utan undfägnades med mat och dryck i riklig mängd.

Notkunnig som han var fanns en stor del av repertoaren dokumenterad liksom de egenkomponerade låtarna. Fjärsmans notsamling förstördes dock i Vikbo-olyckan då ett herrelöst militärplan störtade i spelmannen "Vikbo-Axel" Anderssons (1891-1960) gård, Bro socken. Axel hade övertagit spelkamraten Fjärsmans noter efter hans död. Andra spelmän har dock Fjärsmans låtar i sina böcker och några stycken finns också i Olof Anderssons Svenska låtar. Sonen Emil Pettersson förde traditionen vidare.


Tillbaka