Startsida

  »Föreningen    
  Bakgrund och medlemmar


  
»Kalendarium

  Övningar och uppträdanden

  
»Uppteckningar
  Om spelmän och låtar

  » Kontakta oss
  Adresser och telefonnummer


  »Medlemssidor
  Inloggning för medlemmar

Uno Gill (1912-2000)
Gisslarbo, Malma socken

Uno flyttade sedan till Köping och 1969 blev Västerås den nya hemstaden. Uno lärde sig spela av sin far Karl Gill men tog också en del fiollektioner. Uno spelade i dåvarande Köpings spelmanslag som Kalle Gill var en av initiativtagarna till. Uno var en mycket duktig spelman som bevarade sin fars spelstil och låtarna. Han utvecklade också ett eget sätt att sekundera melodistämman med sitt ”bondkomp” som ett alternativ till sitt fina stämspel. Uno hann berätta mycket för oss yngre spelmän om olika episoder under hans långa spelmansliv. Han debuterade som dansspelman på festplatsen Åsen i Färna redan 1926 och fortsatte sedan som medlem i olika orkestrar i Gisslarbo med omnejd. Som ung spelade Uno tillsammans med Vikbo-Axel, Sme-Halvar (Kalle Fjärsmans son) Tapper i Himmeta m. fl. Uno hade en modern dansrepertoar med hambopolskor, valser, polkor och mazurkor samt en mängd av de populära allsvenska låtarna på sin låtlista. Han var under många år aktiv i Västerås spelmansgille.


Tillbaka